Tháo răng sứ ra làm lại có tính thẩm mỹ không?

Khi chúng ta bọc răng sứ hoặc trồng răng sứ bắc cầu thì sau một thời gian dài sử dụng chúng ta buộc phải tháo mão răng sứ để bọc lại hoặc trồng lại răng sứ mới. Và giai đoạn đầu tiên đó là tháo bỏ ră...