Những thói quen ngay hại cho răng của bạn

Nhai trên đá lạnh Đó là tự nhiên và đường miễn phí, vì vậy bạn có thể nghĩ rằng băng là vô hại. Nhưng munching trên cứng, hình khối đông lạnh có thể chip hoặc thậm chí nứt răng....