Có nên nhổ răng cấm hàm dưới hay không?

Răng cấm theo quan niệm của ông bà ta ngày xưa thì cấm đụng, cấm nhổ. Tuy nhiên, sự thật có nên nhổ răng cấm hay không sẽ được nha khoa Peace Dentistry giải đáp giúp các bạn nhé. Có nên nhổ răng cấm ...

Răng mọc lệch có nên nhổ hay không?

Răng mọc lệch là răng mọc không đúng vị trí vốn có của nó, nếu bị hư hỏng nặng hoặc làm ảnh hưởng đến các răng xung quanh thì lúc bấy giờ việc nên hay không nên nhổ răng mọc lệch không còn quan trọng...